שירות CFD.
פעילות בזירה כרוכה בסיכון כספך

ובכל מקום
לסחור בכל זמן 
מדדים / מניות/ מט"ח